International Summer School

Classical Liberalism in Philosophy, Economics and Politics (July 16 - 20, 2018)

Vysokoškolákem hned – balíček výhod

Staňte se naším studentem do 11. 7. 2018 a čerpejte slevu na školném a další výhody!

Den otevřených dveří

Praha: ve středu 6. června v 16:00 hodin, Český Krumlov: čtvrtek 7. června v 15:00

Summer University in Prague

Central Europe and EU (23.- 29. 9. 2018)

Co se to v Americe děje?

Steve Bannone a Lanny Davis, Palác Žofín, Slovanský ostrov, Praha 1 (22. 5 2018 od 15:00 do 17:00)

Studujte CEVRO Institut

Kvalitní vzdělání na prvním místě!

10 důvodů proč studovat CEVRO Institut

  1. Nabízíme unikátní bakalářské, magisterské i postgraduální programy.
  2. Získáte kvalitní vědomosti, znalosti a schopnosti, které na trhu práce mají svou hodnotu.
  3. Budete se učit od nejlepších v oboru (docenti, profesoři, experti a špičky z praxe).
  4. Individuální přístup je u nás samozřejmostí.
  5. Během studia se vybavíte těmi nejlepšími kontakty (z akademického světa, veřejné správy, byznysu, politiky i bezpečnostních složek).
  6. U nás budete součástí akademického týmu, studentům dáváme pro jejich projekty prostor.
  7. Všechny studijní obory lze studovat v prezenční i kombinované formě.
  8. Naše škola si zakládá na intenzivní mezinárodní spolupráci s významnými univerzitami (zahraniční studijní stáže).
  9. Během studia Vám zajistíme pracovní stáže v českých i zahraničních firmách a institucích.
  10. Čeká vás bohatý společenský život a rodinná atmosféra v historických budovách v centru měst.

Úspěšní absolventi

Mgr. Jiří Š. Cieslar

asistent katedry politologie a mezinárodních vztahů a absolvent CEVRO Institutu

 
CEVRO Institut je vysokou školou, kde jste stále v přímém kontaktu se zajímavými osobnostmi z akademické sféry i praxe.

Naši pedagogové

prof. JUDr. Dušan Hendrych, CSc.

právník, zakladatel oboru správní právo a věda v ČR, garant programu MPA – Master of Public Administration a bývalý děkan Právnické fakulty UK, v rámci své odborné působnosti se zaměřuje především na obecné otázky správního práva, správní vědu a organizaci veřejné správy

 

Hlavní partneři