Přihlášky ke studiu můžete podávat do 30. září 2018

Média a politika a jejich vliv

CEVRO Institut, 3. října 2018 od 17 hod.

Adaptační kurz pro nové studenty

24. září 2018 od 14:00 hod., atrium CEVRO Institutu a na lodi po Vltavě

Den otevřených dveří

Praha: ve středu 3. října v 16:00 hodin, Český Krumlov: čtvrtek 4. října v 15:00

Summer University in Prague

Central Europe and EU (23.- 29. 9. 2018)

Telemedicína

na překryvu zdravotních a sociálních služeb, CEVRO Institut, 26. září 2018 od 15.00 hod.

1. ročník golfového turnaje

vysoké školy CEVRO Institut, 2. října 2018, Black Bridge Resort, Černý Most

Studujte CEVRO Institut

Kvalitní vzdělání na prvním místě!

10 důvodů proč studovat CEVRO Institut

  1. Nabízíme unikátní bakalářské, magisterské i postgraduální programy.
  2. Získáte kvalitní vědomosti, znalosti a schopnosti, které na trhu práce mají svou hodnotu.
  3. Budete se učit od nejlepších v oboru (docenti, profesoři, experti a špičky z praxe).
  4. Individuální přístup je u nás samozřejmostí.
  5. Během studia se vybavíte těmi nejlepšími kontakty (z akademického světa, veřejné správy, byznysu, politiky i bezpečnostních složek).
  6. U nás budete součástí akademického týmu, studentům dáváme pro jejich projekty prostor.
  7. Všechny studijní obory lze studovat v prezenční i kombinované formě.
  8. Naše škola si zakládá na intenzivní mezinárodní spolupráci s významnými univerzitami (zahraniční studijní stáže).
  9. Během studia Vám zajistíme pracovní stáže v českých i zahraničních firmách a institucích.
  10. Čeká vás bohatý společenský život a rodinná atmosféra v historických budovách v centru měst.

Úspěšní absolventi

plk. Mgr. Radek Kislinger

rada – vyšetřovatel požárů na generálním ředitelství Hasičského záchranného sboru Ministerstva vnitra ČR a absolvent CEVRO Institutu

CEVRO Institut je vysokou školou, kde se teorie potkává s realitou.

Naši pedagogové

doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.

vedoucí katedry soukromého práva, hlavní garantka a vyučující studia LL.M. – obor Alternativní řešení sporů, členka komise Ministerstva spravedlnosti pro rekodifikaci občanského práva procesního, autorka desítek odborných publikací, vysokoškolských učebnic, monografií, komentářů ke kodexům aj.

Hlavní partneři