Studijní programy

Všechny bakalářské a magisterské studijní programy je možné studovat jak v prezenční, tak v kombinované formě. Výjimkou jsou anglickojazyčné programy, které nabízíme jen ve formě prezenční. 

Studijní programy Economics, Business, Politics (Bc.), Management sociálních služeb (Bc.) a Management sociálních služeb v evropském kontextu (Mgr.) procházejí akreditačním řízení. Prozatím proto není možné vyplnit standardní přihlášku. Zájemci o studium, kontaktujte, prosím, prorektora pro studium Ladislava Mrklase prostřednictvím emailu ladislav.mrklas@vsci.cz. Ozve se a podá Vám aktuální informace.  

Bakalářské studijní programy


Navazující magisterské studijní programy


Postgraduální studijní programy

Všechny postgraduální studijní programy nabízíme výhradně v kombinované formě studia.