Studijní oddělení Praha

Naším posláním je vytvářet zázemí pro studenty po celou dobu studia a pomoci jim se vším, co se studia týká. Komunikujeme se zájemci o studium, administrativně zajišťujeme agendu přijímacího řízení, organizujeme přijímací zkoušky a zpracováváme výsledky. Podílíme se na přípravách imatrikulací i zápisů do studia. Provádíme veškerou agendu spojenou s průběhem studia ve vztahu k právním předpisům. Zpracováváme statistické údaje o studiu, poskytujeme potvrzení o studiu a výpisy ze studijní evidence. Spolupracujeme se společností ISIC, s Všeobecnou zdravotní pojišťovnou a dalšími úřady. Připravujeme státní bakalářské i magisterské zkoušky a promoce včetně vystavování diplomů a dodatků k nim.


Studijní oddělení – Praha

Informace pro uchazeče - tel. 774 427 404

Prázdninový provoz!!! 

22. 7. - 5. 8. DOVOLENÁ

6. 8. - 31. 8. úřední hodiny vždy ve středu od 13.00 do 17.00 hodin

Mimo úřední hodiny je možný individuální termín návštěvy na základě předchozí domluvy (studijni@vsci.cz).

Vedoucí oddělení
Mgr. Ludmila Habadová                                                                                                                                                      tel. 221 506 779                                                                                                                                                                email: ludmila.habadova@vsci.cz

Referentka
Mgr. Anna Dytrtová     
tel. 221 506 706                                                                                                                                                                email: anna.dytrtova@vsci.cz

Referentka
Bc. Markéta Kučerová      
tel. 221 506 707                                                                                                                                                                email: marketa.kucerova@vsci.cz

Adresa pro zasílání korespondence

vysoká škola CEVRO Institut, z.ú.​
studijní oddělení
Jungmannova 28/17
110 00  Praha 1