Studentský život

Studentský život je fenoménem, na který vděčně vzpomíná většina bývalých vysokoškolských studentů. Atmosféra naší školy, kde „se všichni známe“, dává skvělou příležitost se takových akcí nejen účastnit, nýbrž je také iniciovat či organizovat.


V uplynulých letech jsme vedle akcí společenských uspořádali i mnoho akcí odborných. Rovněž jsme na svět přivítali i nemálo odborných publikací

Společenské akce a večírky

Adventní benefiční koncerty

Další koncerty a představení

Maškarní

Welcome party

V roce 2009 studenti sami přišli s myšlenkou vlastní studentské konference a založili několik neformálních uskupení – Ekonomický klub a Politologický klub. Výše uvedené Maškarní a Welcome Party jsou akce, které studenti rovněž vymysleli a dodnes je ti "služebně" starší připravují pro nové příchozí spolužáky. Projekt "Na týden vysokoškolákem" je také z hlavy našeho absolventa.

Vedle toho jsou studenti zváni na formální i neformální setkání či workshopy se zajímavými hosty školy. Jmenovat můžeme například oblíbený projekt CEVRO Institut Forum . Řada studentů je také aktivně zapojena do organizace marketingových akcí školy (veletrh Gaudeamus, rozdávání letáků, organizace akcí, projekty s Florbalovou školou Bohemians atd.). Studenti vyšších ročníků se jako stážisté zapojují do aktivit zakladatele školy – CEVRO – Liberálně-konzervativní akademie a pracují též jako stážisté v našich výzkumných a konzultačních centrech.