Školné a poplatky

Standardní výše školného je sjednána v dodatku smlouvy o studiu, kterou s Vámi uzavřeme nejpozději v den zápisu do prvního ročníku. Výši školného garantujeme po celou dobu studia. Školné můžete hradit v měsíčních, čtvrtletních, půlročních nebo ročních splátkách.


ŠKOLNÉ PRO AKADEMICKÝ ROK 2018/2019

Praha (půlroční platba)

Bakalářské studium Magisterské studium
Prezenční forma Kombinovaná forma Prezenční forma Kombinovaná forma
Všechny obory kromě POV Všechny obory kromě POV Všechny obory kromě OPV Všechny obory kromě OPV
26.500 Kč 27.500 Kč 29.500 Kč 30.500 Kč
Právo v obchodních vztazích (POV) Právo v obchodních vztazích (POV) Obchodněprávní vztahy (OPV) Obchodněprávní vztahy (OPV)
27.500 Kč 28.500 Kč 30.500 Kč 31.500 Kč

 

Český Krumlov (půlroční platba)

Bakalářské studium Magisterské studium
22.500 Kč  26.500 Kč

  • Standardní doba bakalářského studia: 3 roky / 6 trimestrů.
  • Standardní doba navazujícího magisterského studia: 2 roky / 4 trimestry.

Postgraduální studium MBA / MPA / LL.M.

Cena studijního programu MBA na vysoké škole CEVRO Institut činí 119.000 Kč (+ 21 % DPH). Cena studijních programů MPA – Veřejná správa a lidské zdroje, MPA – Bezpečnostní a krizový management a LL.M. na vysoké škole CEVRO Institut činí 99.000 (+ 21 % DPH ) Kč. (Jedná se o ceny za celé studium)