Publikační činnost

V rámci několika edičních řad vydáváme odborné a odborně-populární publikace, skripta a učebnice. Prestižní řadou je CEVRO Institut Academic Press (CIAP), která se zaměřuje na monografie se školou úzce spolupracujících autorů. Vydáváme dva časopisy: NPPE (New Perspectives on Political Economy) je dvojjazyčný recenzovaný interdisciplinární časopis, který vychází již od roku 2005, CI-Time je odborný analytický časopis, jenž přináší texty o aktuálních problémech doma i v zahraničí.