Kontakty

Mapa Cevro

 

Vysoká škola CEVRO Institut, z.ú.
Jungmannova 28/17
110 00 Praha 1 - Nové Město

email: info@vsci.cz
web: www.cevroinstitut.cz

IČ: 275 90 101

RECEPCE

Recepce tel.: 221 506 700                     info@vsci.cz  

 

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ

Mgr. Anna Dytrtová tel.: 221 506 706 anna dytrtova@vsci.cz        
Bc. Markéta Kučerová tel.: 221 506 707 marketa.kucerova@vsci.cz

 

TAJEMNÍK PRO POSTGRADUÁLNÍ STUDIUM A PROGRAM PPE

Mgr. Jiří Š. Cieslar tel.: 774 427 403             jiri.cieslar@vsci.cz  
 
            

 

VEDENÍ ŠKOLY

Ředitelka a vedoucí studijního oddělení
Mgr. Ludmila Habadová

tel.: 221 506 779

ludmila.habadova@vsci.cz

            

Rektor
prof. Ing. Josef Šíma, Ph.D.

tel.: 221 506 777 josef.sima@vsci.cz         

Prorektor pro studium
Mgr. Ladislav Mrklas, Ph.D.

tel.: 221 506 725 ladislav.mrklas@vsci.cz         

Prorektor pro zahraniční vztahy a další vzdělávání
Tomáš Pojar, M.A.

tel.: 221 506 735 tomas.pojar@vsci.cz         

 

SEKRETARIÁT

Sekretariát vedení školy
Šárka Josefina Slouková
tel.: 221 506 777 sarka.sloukova@vsci.cz             

Tajemník kateder / Sekretariát prorektora pro studium
Mgr. Lukáš Rieger

tel.: 221 506 701 lukas.rieger@vsci.cz         

 

GARANTI OBORŮ

doc. JUDr. Eva Horzinková, Ph.D. tel.: 221 506 736 eva.horzinkova@vsci.cz               
prof. dr. Miroslav Novák tel.: 221 506 739 miroslav.novak@vsci.cz          
doc. JUDr. Ivana Štenglová tel.: 221 506 736 ivanka.stenglova@vsci.cz          
plk. prof. MUDr. Jan Österreicher, Ph.D. tel.: 221 506 725
(Dr. Mrklas, prorektor)
jan.osterreicher@vsci.cz
 
       

prof. Ing. Josef Šíma, Ph.D.

tel.: 221 506 777 josef.sima@vsci.cz        

 

VEDOUCÍ KATEDER

Katedra soukromého práva (KSP)

Vedoucí katedry
doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D.

tel.: 221 506 732 alena.mackova@vsci.cz               

Katedra politologie a mezinárodních vztahů (KPMV)

Vedoucí katedry
PhDr. Daniel Kunštát, Ph.D.

tel.: 221 506 738 daniel.kunstat@vsci.cz               

Katedra ekonomie (KEM)

Vedoucí katedry
Mgr. Ing. Pavol Minárik, Ph.D.

tel.: 221 506 734 pavol.minarik@vsci.cz               

Katedra veřejného práva a veřejné správy (KVPVS)

Vedoucí katedry
doc. JUDr. Eva Horzinková, Ph.D. (pověřena řízením)

tel.: 221 506 736 eva.horzinkova@vsci.cz                

Katedra bezpečnostních studií (KBS)

Vedoucí katedry
Ing. Jiří Šedivý

tel.: 221 506 777 jiri.sedivy@vsci.cz                 

 

CENTRA

Centrum rozvoje psychosociálních a manažerských aktivit (CERPAMA)

Ředitel centra
PhDr. Jiří Frgal

tel.: 221 506 743 jiri.frgal@vsci.cz                 

Centrum transatlantických vztahů (PCTR)

Ředitel centra
RNDr. Alexandr Vondra

tel.: 221 506 737 alexandr.vondra@vsci.cz                 

Tajemnice centra
Jitka Špačková

tel.: 733 797 888 jitka.spackova@vsci.cz           

Centrum bezpečnostních studií (CEBES)

Ředitel centra
Ing. Jaroslav Salivar

tel.: 221 506 777 jaroslav.salivar@vsci.cz                 

Centrum středoevropských studií (CSeS)

Ředitel centra
PhDr. Petr Valenta, Ph.D.

tel.: 221 506 777 petr.valenta@vsci.cz                 

Centrum IT ve veřejné správě (CITVS)

Ředitel centra
Ing. Aleš Kučera

tel.: 221 506 777 ales.kucera@vsci.cz
 
                

Centrum zdravotně-sociálních studií (CZSS)

Ředitel centra
MUDr. Milan Cabrnoch

  milan.cabrnoch@vsci.cz                 

Tajemnice
Bc. Lucie Buchtíková (Litomiská)

tel.: 603 460 851 lucie.buchtikova@vsci.cz

Centrum blízkovýchodních vztahů (PCMR)

Ředitel centra
Mgr. Tomáš Kaválek

tel.: 221 506 726 tomas.kavalek@vsci.cz                

Odborná asistentka
Radka Havlová

tel.: 221 506 726 radka.havlova@vsci.cz          

 

KNIHOVNA

Bc. Kristína Kučerová tel.: 221 506 711 kristina.kucerova@vsci.cz                 

 

ODDĚLENÍ AKREDITACÍ

Mgr. Petra Viktorová tel.: 221 506 750 petra.viktorova@vsci.cz                 

 

IT ODDĚLENÍ

Tomáš Dvořák tel.: 221 506 740 tomas.dvorak@vsci.cz                 
Mgr. Filip Šíma tel.: 221 506 742 filip.sima@vsci.cz  

 

SPRÁVCE BUDOVY

Martin Kubát      tel.: 221 506 741 martin.kubat@vsci.cz                 

 

PERSONÁLNÍ ODDĚLENÍ

Lucie Makovcová   lucie.makovcova@vsci.cz                 

 

MARKETING

Mgr. Kristýna Schejbalová tel.: 221 506 720

kristyna.schejbalova
@vsci.cz

                 
Ing. Mgr. Barbora Petráčková tel.: 221 506 703 barbora.petrackova@vsci.cz