Knihovna

Knihovna a studovna vysoké školy CEVRO Institut slouží především jejím studentům. Prezenční výpůjčka knih je však umožněna i dalším zájemcům z řad účastníků akcí pořádaných VSCI.

V knihovně, která sídlí přímo v budově školy, je možné najít základní studijní literaturu z oblasti právních a společenských věd, ekonomie a také dalších vyučovaných a příbuzných oborů, včetně psychologie, managementu či komunikace. Dále zde zájemci najdou nejnovější čísla většiny domácích i některých zahraničních odborných časopisů.

Do budoucna bude knihovna rozšiřovat nejen svůj knižní fond, ale i další služby, včetně zapojení do mezinárodních databází odborné literatury.

Další důležité informace o knihovně mohou pak čtenáři získat v Knihovním řádu.


Studentům je k dispozici možnost kroužkové vazby na své práce.

Cena:
do 100 listů – 30 Kč
nad 100 listů – 50 Kč


Kontakt knihovna:

RNDr. Pavel Němec
email: pavel.nemec@vsci.cz nebo knihovna@vsci.cz
tel.: 221 506 711

Úřední hodiny:

pondělí 9-12 13-16
středa 9-12 13-17
pátek 9-12 13-17

Mimo úřední hodiny knihovny je možno knihy vracet prostřednictvím studijního oddělení, případně po dohodě přes email či telefon na recepci školy. 


 

Český Krumlov

Studenti v Českém Krumlově si mohou půjčit knihy, které jsou k dispozici přímo ve škole ve výukovém středisku v čase konání výuky, a to od osoby konající službu studijního oddělení.

Knihy, které jsou k dispozici výhradně v knihově v Praze, si mohu studenti půjčit na základě předchozí domluvy s knihovníkem školy RNDr. Pavlem Němcem. Požadované knihy jim budou pak do Českého Krumlova přivezeny v domluveném termínu výuky.