Vychází nová publikace Advokátní právo, na niž se podílela doc. Alena Macková

V nakladatelství C. H. Beck právě vychází publikace "Advokátní právo". Publikace se zabývá předpisy, jež se týkají advokacie, v nejširším slova smyslu. Výklad zahrnuje spektrum od zákonů nejvyšší právní síly až po vyhlášky, resp. usnesení orgánů Komory.
Jedním z autorů této publikace je vedoucí katedry soukromého práva CEVRO Insitutu, hlavní garantka a vyučující studia LL.M. – obor Arbitráž a mediace doc. JUDr. Alena Macková, Ph.D. Více o publikaci naleznete zde.