Omluva UJAK

„Dne 17. 6. 2015, v den otevřených dveří Univerzity Jana Amose Komenského Praha jsme před sídlo Univerzity v Roháčově ulici, Praha 3-Žižkov umístili mobilní reklamní plochu s texty hanobícími Univerzitu Jana Amose Komenského Praha, vyzdvihujícími naši vysokou školu CEVRO Institut a podněcujícími případné zájemce o studium na naší vysoké škole namísto studia na Univerzitě Jana Amose Komenského Praha. Tímto jednáním jsme se dopustili nekalé soutěže vůči našemu konkurentovi a neoprávněně jsme zasáhli do jeho práv. Za naše protiprávní jednání se Univerzitě Jana Amose Komenského omlouváme.“

V Praze, 8. 12. 2017
vedení vysoké školy CEVRO Institut