Letní slavnostní promoce absolventů 2017

Ve čtvrtek 29. června 2017 se uskutečnila slavnostní promoce absolventů bakalářského a magisterského studia a absolventů postgraduálních programů Master of Busines Administration, Master of Public Administration a historicky první promoce absolventů programu LL.M. – Arbitráž a mediace. Tito absolventi prošli úspěšně celým studiem, které završili v rámci červnových termínu obhajob a státních závěrečných zkoušek. Kromě absolventů se slavnostního aktu v aule vysoké školy CEVRO Institut zúčastnili také jejich rodinní příslušníci, přátelé a známí.

U příležitosti této promoce také absolvent oboru Bezpečnostní studia Vladimír Weis obdržel Cenu rektora za nejlepší závěrečnou práci obhájenou v AR 2016/17. Téma této diplomové práce zní Rizika asymetrických hrozeb.

Případní zájemci o profesionální fotografie a video z promoce naleznou náhledy na www.albumpro.cz. Návod jak snímky vybírat a objednat naleznete zde.

 

Galerie