Křest knihy V. Pilíka, M. Sedláčka, J. Maura, V. Nedělové a kol.

Datum konání akce:

Dovolujeme si Vás pozvat na křest knihy „Smlouvy přípravného druhu“, na níž se autorsky podíleli pedagogové naší vysoké školy Václav Pilík, Miroslav Sedláček, Jan Maur a Valentina Nedělová.

Událost se uskuteční v pondělí 18. června 2018 v 17.00 hodin v atriu školy.

Příručka Smlouvy přípravného druhu přináší u nás dosud chybějící relativně ucelené
a systematické zpracování oblasti smluv, jimž je společná „přípravná povaha“. Obecně jde
o smlouvy, které předcházejí definitivním smlouvám, popřípadě jsou uzavřeny již jako definitivní smlouva a jejich „přípravná“ složka spočívá v prozatím neúplném obsahu či odsunutí právních účinků.

Konkrétně se příručka věnuje smlouvě o smlouvě budoucí, smlouvě o přednostním právu na uzavření smlouvy, smlouvě rezervační, smlouvám rámcovým, smlouvě o spolupráci, smlouvě opční a smlouvě přípravné (punktaci). Výklad kolektivu autorů, kteří ve většině působí jako vysokoškolští pedagogové i právní praktici, postihuje jak potřebný teoretický základ, tak zejména důležité praktické aspekty dané oblasti.